Overgewicht nederland overheid

Gezonde leefstijl. Vol De BeweegKuur is hier een voorbeeld van. De body mass index BMI is de meest gebruikte maat om ernstig overgewicht te definiëren. Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar.

Daarmee wordt het risico op fysieke overbelasting ook groter.

Help mij snel afvallen

  • Overgewicht terugdringen De Rijksoverheid wil overgewicht en obesitas terugdringen door mensen te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen.
  • De tabellen met grenswaarden voor kinderen en jongeren zijn opgenomen in het artikel van Cole et al.
  • Methoden Regionale verschillen:
  • Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling.

Gemeente Utrecht, zie https: U vindt dit kerncijfer in Bevolkingskarakteristieken. Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er sprake is van overgewicht.

Overgewicht nederland overheid
Rated 5/5 based on 50 review
afvallen hoe doe je dat 110 | 111 | 112 | 113 | 114 vegetarisch dieet plan pdf